top of page
Bu eğitim İş Sağlığı ve  İş Güvenliği Kanununun amaç ve kapsamını temel kurallar bağlamında ele alarak işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermeyi, güvenlik önlemlerinin neler olduğunun kavranmasını, işyerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapabilecek bilgiyi öğretmeyi, işverenin ve işçinin; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamayı; iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatın takip edilmesini ve yorumlamayı amaçlamaktadır.
 

Eğitimin İçeriği      
 

İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kavramlar,

İş sağlığı ve iş güvenliğinin temel amacı-önemi

Türkiye’de ve Dünya’da İş sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi

İşçi-İş Güvenliği

Yasal Mevzuat

Meslek Hastalıkları

İş Kazaları

Ergonomi

İşyeri Güvenliği ve İş Güvenliğini Tehdit Edici Unsurlar- Başa Çıkma Yolları
 

Eğitimin Öğrenme Çıktıları
 

İş Güvenliği mevzuatının genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olma

İş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatındaki İSG yükümlülükleri hakkında giriş düzeyde bilgi sahibi olma

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlığı hakkında bilgi sahibi olma

İş güvenliği mevzuatında yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının kapsamı hakkında bilgi edinme

İş Güvenliği mevzuatının genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olma

İş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatındaki İSG yükümlülükleri hakkında giriş düzeyde bilgi sahibi olma

Başvuru İçin Tıklayın. Sizinle İletişime Geçelim.

bottom of page