top of page

4. International Congress on Social Sciences, Innovation and Educational Technologies 21-22 February

ABSTRACT BOOK

OPEN ACCESS

Publisher: Global Academy Publishing House

Editor: Prof. Dr. Beatriz Lucia SALVADOR BIZOTTO- Centro Universitário Unifacvest/BRAZIL

ISBN: 978-625-8284-60-7


1-Dr.Zuhri Saputra Hutabarat, FACTORS AFFECTING THE GROWTH OF COOPERATIVE CAPITAL (MALAYSIA) 1

2- Md. Harun Rashid & Wei Li.Propose inventive stimulus materials to dealing the challenges (MALAYSIA-CHINA) 2

3-Arzu VAROL-Eğitimde Dijital Dönüşüm (TÜRKİYE) 3-4

4-Burhan AKYILMAZ-GİRİŞİMCİLİK PERSPEKTİFİNDEN BÖLGESEL KALKINMA PLANLARININ ANALİZİ /ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANS FROM ENTREPRENEURSHIP PERSPECTIVE (TÜRKİYE) 5-6

5-Sinan Kürkcü, Dr. Öğr. Gör.-Nörobilim Araştırmalarından Toplum Sağlığına: Yeni Teknoloji ve İnsan Beyni Projesi Örneği (TÜRKİYE) 7-9

6-Assist. Prof. Şirin Yılmaz, Müge SOLMAZ, YL.- Okul Öncesi Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları İle Medya Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi /Examining The Relationship Between Preschool Teachers' Epistemological Beliefs And Media Literacy Levels (TÜRKİYE) 10-11

7-Balqis Azhari S., Imron Wakhid Harits-Contemporary Children Literature: Its Growth Today (Indonesia) 12

8-Farah Deeba-INTEGRATION OF AESTHETIC THEORY IN ART EDUCATION AND RESEARCH (PAKISTAN) 13

9-Louie P. Gula., M.Ed.-PE Saint Joseph College Maasin City, Philippines-A Scoping Review on the Implementation of Active Recreational Activities (Philippines) 14

10-Marco I. Bonelli,The Optimal Strategic Performance Positioning (OSPP) Matrix as an Evaluative Tool for Stock Analysts (INDIA) 15

11-Savaş Pamuk-Online Distance Teacher Education: A Preliminary Review Study (TÜRKİYE) 16 12-Dr. Emre Bekir Güven-Alman Edebiyatının Seçilmiş Metinlerinde Eğitim (TÜRKİYE) 17-18

13-Farwa Naseem -Ph.D. Scholar, (Mass Communication) Gomal University, Dera Ismail Khan, KPK/Pakistan, Effects of Online Games on Student’s Health, Academic Performance and Social Behaviour (PAKISTAN) 19

14-Chikezie K. Kalu, (Ph.D Student) Analytical Optimization of X-ray Mammography for Increased Benefits and Safety; using: Data-Analytics, Electronics Engineering and Artificial Intelligence, (CHINA) 20-21

15-Assoc. Prof. Birsel AYBEK, Serdar KOÇ, PhD Student, Analysing the school counsellors’ views on using critical thinking strategies in meeting with the students (TÜRKİYE) 22-24

16-Assist. Prof. Esra DONGUL, Robotic Entrepreneurship in Organizations in the Context of Disaster Management and Some Application Examples (TÜRKİYE) 25-26

17-Azhar Maksum, Iskandar Muda, Luigi Pio Leonardo Cavaliere , Marhayanie, Ibnu Austrindanney Sina Azhar, Melisa Angela Sinaga-Several Important Aspects That Affect The Gross Domestic Product of Various Countries In The Continent of Europe (ITALY-INDONESIA) 27

18-Mrs. Kulvinder Kaur, Ms. Prabjeet Kaur -Leadership Qualities of an Effective Principal (INDIA) 28-29

19-Mehmet İnce, Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Yardımcı Teknolojilere İlişkin Metaforik Algıları/ Metaphorical Perceptions of Special Education Teacher Candidates on Assistive Technologies (TÜRKİYE) 30-32

20-Dr. Kadir SAIN-Gelişmekte Olan Ülkelerde Beşeri Sermaye Göçünün Ekonomik Sonuçları: Türkiye Örneği/Economic Consequences of Human Capital Migration in Developing Countries: The Case of Turkey (TÜRKİYE) 33-34

21-Lecturer Mustafa ALTINTAŞ-Kendi Kendine Liderlik Davranışının Yaşam Boyu Öğrenmeye Etkisinde Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Aracılık Rolü/The Mediating Role of Creative Personality Traits in the Effect of Self-Leadership Behavior on Lifelong Learning (TÜRKİYE) 35-36

22-Assoc. Prof. Özcan KARAASLAN, Bora AKDEMIR, Assoc. Prof. Mehmet YAVUZ,Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Bazı Değişkenlere Göre Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Düzeyleri/Technological Pedagogical Content Knowledge Levels of Special Education Teacher Candidates According to Some Variables (TÜRKİYE) 37-38

23-Emil Raul oğlu Ağayev- Methodology of Teaching Azerbaijan Art in the IX Class Fine Art Textbook (Azerbaijan) 39

24-Master Student, Atacan Garip, Assoc. Prof. Vildan Ateş-The Critical Success Factors for Data Governance Process (TÜRKİYE) 40

25- Hikmat G. Hasanov, Ismayil Zeynalov-Basic principles for building network for wireless electric power distribution (Azerbaijan) 41

26-Dr. Hakan GENC-Acil Uzaktan Öğretim’den Nitelikli Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulamalarına Geçiş Önerileri/Key Factors Enabling to Move from Emergency Remote Teaching to Quality Open and Distance Learning Practices (TÜRKİYE) 42-43

27-EZE Benneth Uchenna (PhD),WAHAB Nurudeen Opeyemi,OJO Olanipekun James (PhD),ERIGBE Patience Ajirioghene, PhD,EKECHI Festus- IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON MSMEs SURVIVAL IN NIGERIA (NIGERIA) 44-45

28-John Marie E. Malco-Effects of Game-Based Learning Approach on Students’ Academic Performance in Edukasyonsa Pagpapakatao in the Schools Division of City of Malolos (Philippines) 46

29-Dr. Onur BATMAZ,Eğitim Alanında Kültürel Miras Eğitimiyle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi/Evaluation of Postgraduate Studies on Cultural Heritage Education in the Field of Education (TÜRKİYE) 47

30-Assoc. Prof. Aybegüm Güngördü Belbağ, Online shopping behavior of Gen Z consumers during the COVID-19 pandemic (TÜRKİYE) 48

31-Assoc. Prof. Fatma Cumhur,Opinions of Mathematics Teacher Candidates on Subject Field Courses (TÜRKİYE) 49

32-Muhammad Touseef, Abdullah Shahzad and Ijaz Yusuf - Developing the Inventory Policies with the application of ABC Categorization: The case of Footware Industry (PAKISTAN) 50

33-Megat Al Imran Yasin, MA Zukri Valenteno- BIG DATA ANALYTICS IN FORECASTING VOTERS’ SENTIMENT VIS-À-VIS DECISION MAKING IN FUTURE GENERAL ELECTIONS AND BY-ELECTIONS IN MALAYSIA POST-2021 (Malaysia) 51

34-Dr.Ijaz Yusuf and Maroa Alkamel-Unveiling the structures of HIV and Recommended Policy Levers (PAKISTAN) 52

35-Megat Al Imran Yasin, Mathew James Lidi-THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL ASSISTANCE FUND SYSTEM IN MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA (Malaysia) 53

36-EZE BENNETH UCHENNA PhD,JEFFERY DON-CHIMA,FESTUS EKECHI,MIKE DIKE PhD-Communication and Organizational Change (A study on Christopher university, Mowe) (NIGERIA) 54-55

37-Selahattin AYDIN, Ph.D., Employment Policies toward disabled persons and its potential impacts on the social perception of disability in Türkiye (TÜRKİYE) 56

38-Ulkar Kh. Mahmudova-Environmental problems of improving the water supply of the population in Azerbaijan (Azerbaijan) 57

39-Khalida Malikova - Orta Doğuda bölgesel kilit güvenlik sorunları (Azerbaijan) 58

40-MSc REJANE DUTRA BERGAMASCHI-PLAYFULNESS IN EDUCATION (Brazil) 59

41-Dr. Arceloni Neusa Volpato, Dr Ines Staub Araldi-PROFESSIONAL TRAINING SCHOOL FOR THE 20TH CENTURY: SKILLS AND COMPETENCIES REQUIRED WITH TECHNOLOGY (Brazil) 60

42-Sheila L. Gabriel, Jose Y. Trencio, Kevin B. Arbolado, Alex Cortez,Towards the Development of the Food Tourism Program of CaMaNaVa (Philippines) 61

43-Assoc. Prof. Fatma Cumhur, Mentoring in Developing Questioning Behaviors (TÜRKİYE) 62

44-Prof. Ayşe Melek Özyetgin & Lale Yesilova-Features Attributed to Proper Nouns in Nevādirü'l-Emsāl (TÜRKİYE) 63-64

45-Assoc. Prof. Ahmed ALDYAB-Phonetic rhetoric in the Qur'an (TÜRKİYE) 65

46-Assoc. Prof. Ahmed ALDYAB-Approaches to the descriptive analytical method in linguistics (TÜRKİYE) 66

47-Dr. Velankanni Alex - ATTITUDE TOWARDS WEB BSED LEARNING AND THE USAGE OF TECHNOLOGY AMONG THE HIGHER SECONDARY SCHOOL (Thailand) 67

48-Dr. Gurugubelli Jaganmohana Rao-The effectiveness of adapted instructional material for the higher secondary school children with visual impairment of teaching science in the inclusive education program (INDIA) 68

49-Dr. Monica Mastrantonio-Imaginable Futures: A psychosocial study on future expectations and Anthropocene (UK-Germany) 69

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page