top of page

Arama Sonuçları

"" için 61 öge bulundu

 • 1st Edu Leaders Forum Global Contest on Education and Sustainability

  1st Edu Leaders Forum Global Contest on Education and Sustainability: Sustainable Desires of Young People 2023 Editor Prof. Dr. Beatriz Lucia Salvador Bizotto & S.K. Singh ISBN: 978-625-8284-89-8 Publishing Date: 27.09.2023 Announcement of the 1st Edu Leaders Forum Global Contest for Sustainable Desires of Young People Teachers and members of public and private schools are invited to participate in an international competition for the best innovative sustainability ideas. The public notice aims to: publish the original text on sustainable desires in relation to parents, teachers, society and government. What is your wish and what solution do you point to? This contest aims to publish an International Book with the texts that contain the best ideas. The 50 best classified works presented will be published in an International Book. The book will be published and delivered to the UN and UNESCO. Sole paragraph - Registration begins on August 30th, 2023. Paragraph one - Leave the text in the original form that the young person wrote. Paragraph two - Ask the children and teenagers to write on a page about the topic together with a teacher. Paragraph Three – The judging committee will be composed of 9 people, namely: Prof. Arceloni Neusa Volpato Prof. Fatima Regina da Silva Pereira Prof. Fernando Piovesana Prof. José Esteves Prof. Luiz Miguel Cardoso Prof. Maria Elisabeth Pereira Prof. Maria Emilia Camargo Prof. Nouman Shafique Prof. Dr C. B Singh Fifth Paragraph – Only the 50 (fifty) innovative ideas selected by the judging committee will be part of the book to be published. Sixth Paragraph – All works must have the full name of the student, full name of the teacher and full name of the school, as well as the city, state and country. Paragraph eight – the authors grant the copyright of the ideas to the Editor and the Global Edu Leaders Forum. Ninth paragraph - All entries must be sent e-mail address globaleduleadersbrazil@gmail.com. Entries will not be accepted after the deadline or at other addresses. Paragraph ten - The delivery period is from August 1st to 9th, 2023. Eleventh Paragraph – The publication of the Book will be in October 2023. Note: Winners will be announced on September 2nd at 5:00 pm India and 8;30am Brazil 2023 via a Global Edu Leaderes Forum webinar. This announcement will be officially published on July 12th, 2023 through the Global Edu Leaders Forum website and all the Global Edu Leaders Forum social networks. S.K. Singh Founder and chairman International coordinator Global Edu Leaders Forum Beatriz Lucia S. Bizotto Global Edu Leaders Forum

 • Nicomedialı İnovist İmparator DIOCLETIAN

  Dr. Asiye YÜKSEL Sayfa Sayısı: 102 Yayın Tarihi: 25.09.2023 Yayınevi: Global Academy ISBN Numarası: 978-625-8284-81-2 doi numarası: https://dx.doi.org/10.59740/academy.37 Özet Tam adı “Gaius Aurelius Valerius Diocletianus” olan Diocletian, MS 284 ile 305 yılları arasında hüküm süren ve aslen İliryalı bir Roma imparatorudur. Önemli reformları ile siyasi ve ekonomik kargaşa döneminde İmparatorluğu istikrara kavuşturma girişimleriyle tanınır. Diocletian'ın 284'te tahta çıkması modern bilim adamları tarafından yeni bir tarihsel dönemin; Geç Antik Çağın başlangıcını işaretlemek için kullanılır. Diocletian, Antik Roma tarihinde asır değiştiren ve inovist bir imparatordur. Nicomedia ise; orada saray, hipodrom, darphane ve cephanelik inşa eden Diocletian'ın en sevdiği ikametgâhıdır. Bu kitabın amacı Diocletian'ın hayatı ve kariyerinin, yaşadığı olaylar ve özellikle imparatorluk siyasetinin doğası ve seyrinden yönetsel yetenekleri ile bize neler söyleyebileceğini akademik çerçevede keşfetmektir. Ancak günümüz şartlarında detaylı bir biyografinin inşası için koşullar ve arşiv yeterli değildir. Büyük iddialar için ise hiç değildir. Buradaki odak noktamız; “yönetim ve inovasyon” sevdamızdan yola çıkarak tarihi perspektifte Diocletian’da bu kavramları aramaktır. Ayrıca Diocletian’ın Nicomedia’sında dolaşarak yönetsel reformlarını O’nu tanıtarak ortaya koymak, yönetim ve inovasyon yoluyla ilklerini incelemektir.

 • İnovatif Okuryazarlık

  Dr. Asiye YÜKSEL Sayfa Sayısı: 163 Yayın Tarihi: 25.09.2023 Yayınevi: Global Academy ISBN Numarası: 978-625-8284-82-9 doi numarası: https://dx.doi.org/10.59740/academy.36 Özet İnovasyon kavramının önemi, farklı akademik ve sektörel alanların ilgisiyle hızla artmaya devam etmektedir. İnovasyon ile şirketin büyümesini psikolojik olarak sahiplenen ve yenilikçi davranışlarını ortaya çıkaran çalışanlar arasında güçlü bir ilişki vardır. Kurumsal hedefler doğrultusunda hareket eden bu çalışanlar, entelektüel sermaye açısından inovatif okuryazar olarak kabul edilmelidir. Bu kitap, alan yazında az bilinen inovatif okuryazarlık kavramı çerçevesinde, özellikle bu konunun metodolojik yaklaşımlarını kavramsal düzlemde açıklama ve inovatif okuryazarlık ölçeğini oluşturma amacıyla hazırlanan tezden üretilerek yazılmıştır.Geliştirilen ölçek için ilk aşamada 220, ikinci aşamada 440, üçüncü aşamada 457 örneklem büyüklüğüne ulaşılmış ve sonuçlar SPSS, AMOS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçek, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri test edilerek kabul edilmiştir. Çalışmada, birbirini oluşturan ve besleyen üç alan buluşmuştur. Bunlar inovatif okuryazarlık, beşerî sermaye ve girişimcilik yönelimi davranışlarıdır. Bu araştırma sonucunda ilk aşamada inovatif okuryazarlık kavramı, ikinci aşamada inovatif okuryazarlık ölçeği, üçüncü aşamada ise entelektüel sermaye, inovasyon, girişimcilik yönelimi ile ilişkili kavramlar hipotezler etrafında analiz edilmiş ve alan yazına katkılar ortaya konulmuştur.Bu kitabın inovatif okuryazarlık kavramı ve ölçeği ile inovasyon ve entelektüel sermaye alan yazına önemli fayda sağlaması beklenmektedir. Aynı zamanda sektörler ve insan kaynağı yöneticileri açısından ölçeğin, firmaların inovasyon ve insan kaynağı uygulamalarını tasarlarken doğru stratejiler belirlemelerine yardımcı olması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte bu kitap, ülkenin nitelikli iş gücünün inovatif okuryazarlığa eğilimini ölçmesine de katkı sunacaktır.

 • Gönderime Açık: Academic Research & Reviews in Art, Design, Architecture and Fashion

  Academic Research & Reviews in Art, Design, Architecture and Fashion Breaking Creative Boundaries Editor: Prof. Dr. Anna MELNIKOVA Yayınevi: Global Academy Yayınevi (Akademik yükselme, Doçentlik başvuru ve akademik teşvik kriterlerine uygundur) Kitaba ve her bölüme doi numarası atanacak olup EBSCO indeksine gönderilecektir. Kitap basılı şekilde yayınlanacak olup her bölüm özeti erişime açık olacaktır. Her yazara 2 adet ücretsiz kitap gönderilecektir. Son Gönderim Tarih: 30 Kasım 2023 Yayın Tarihi: 31 Aralık 2023 Çalışmaların Gönderimi Çalışmalar “globalyayinlari@gmail.com” adresine “tek ve aynı e-mail” içerisinde aşağıda belirtilen 4 dosya halinde gönderilmelidir; 1. Kitap Bölümü Çalışması indir (*Word belgesi formatında ve yazım kurallarına uygun olarak oluşturulmalıdır.) 2. Yayın Bilgi Formu indir (*Her alanı mutlaka eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.) 3. İntihal Raporu (*“Turnitin”, “Ithenticate”, programlarında kaynakça hariç en fazla % 20 ve altı benzerlik olmalıdır. Tezlerden üretilmiş çalışmalarda intihal raporu aranmaz ancak çalışmanın ilk sayfasında dipnot olarak danışman dahil tezin künye bilgileri sunulmalıdır.) 4. Sözleşme Formu (*Çıktı alınıp, bilgiler doldurulmalı, ıslak imza ile taranıp JPEG, PNG veya PDF formatlarında yüklenmelidir. Bölümünüz kabul olduğunda tarafınıza gönderilecektir) 5. Ödeme Dekontu (*Ödeme tarihi ve yazar ismi mutlaka belirtilmelidir.) Ödeme Eser gönderimi sırasında değerlendirme sonucu kabul veya ret şartına bağlı olmaksızın 1800 TL olarak ücret alınır. Ödemeye dahil olan hizmetler; Dizgi, revize, grafik, mizanpaj, basım-dağıtım ve tanıtım süreçlerini kapsar. Yayına kabul edilmeyen bölümlerin ücreti basım süreci tamamlandıktan sonra iade edilir. TÜRK LİRASI HESABI HAVALE BİLGİLERİ GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ IBAN NO: TR870006200048300006283310 BANKA: GARANTİ BANKASI

 • Gönderime Açık: Academic Research and Review in Fisheries Resources and Aquaculture

  Editor: Prof. Dr. Luis Otavio Brito da Silva Yayınevi: Global Academy Yayınevi (Akademik yükselme, Doçentlik başvuru ve akademik teşvik kriterlerine uygundur) Kitaba ve her bölüme doi numarası atanacak olup EBSCO indeksine gönderilecektir. Kitap basılı şekilde yayınlanacak olup her bölüm özeti erişime açık olacaktır. Her yazara 2 adet ücretsiz kitap gönderilecektir. Son Gönderim Tarih: 30 Kasım 2023 Yayın Tarihi: 31 Aralık 2023 Çalışmaların Gönderimi Çalışmalar “globalyayinlari@gmail.com” adresine “tek ve aynı e-mail” içerisinde aşağıda belirtilen 4 dosya halinde gönderilmelidir; 1. Kitap Bölümü Çalışması indir (*Word belgesi formatında ve yazım kurallarına uygun olarak oluşturulmalıdır.) 2. Yayın Bilgi Formu indir (*Her alanı mutlaka eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.) 3. İntihal Raporu (*“Turnitin”, “Ithenticate”, programlarında kaynakça hariç en fazla % 20 ve altı benzerlik olmalıdır. Tezlerden üretilmiş çalışmalarda intihal raporu aranmaz ancak çalışmanın ilk sayfasında dipnot olarak danışman dahil tezin künye bilgileri sunulmalıdır.) 4. Sözleşme Formu (*Çıktı alınıp, bilgiler doldurulmalı, ıslak imza ile taranıp JPEG, PNG veya PDF formatlarında yüklenmelidir. Bölümünüz kabul olduğunda tarafınıza gönderilecektir) 5. Ödeme Dekontu (*Ödeme tarihi ve yazar ismi mutlaka belirtilmelidir.) Ödeme Eser gönderimi sırasında değerlendirme sonucu kabul veya ret şartına bağlı olmaksızın 1800 TL olarak ücret alınır. Ödemeye dahil olan hizmetler; Dizgi, revize, grafik, mizanpaj, basım-dağıtım ve tanıtım süreçlerini kapsar. Yayına kabul edilmeyen bölümlerin ücreti basım süreci tamamlandıktan sonra iade edilir. TÜRK LİRASI HESABI HAVALE BİLGİLERİ GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ IBAN NO: TR870006200048300006283310 BANKA: GARANTİ BANKASI

 • Gönderime Açık: International Academic Research & Reviews in Educational Sciences-III-

  Editor Francisco das Chagas Silva de JESUS HERNÁNDEZ Prof. Dr., Instituto de Enseñanza Superior Multiple, Porto/ Brazil Yayınevi: Global Academy Yayınevi (Akademik yükselme, Doçentlik başvuru ve akademik teşvik kriterlerine uygundur) Kitaba ve her bölüme doi numarası atanacak olup EBSCO indeksine gönderilecektir. Kitap basılı şekilde yayınlanacak olup her bölüm özeti erişime açık olacaktır. Her yazara 2 adet ücretsiz kitap gönderilecektir. Son Gönderim Tarih: 30 Kasım 2023 Yayın Tarihi: 31 Aralık 2023 Çalışmaların Gönderimi Çalışmalar “globalyayinlari@gmail.com” adresine “tek ve aynı e-mail” içerisinde aşağıda belirtilen 4 dosya halinde gönderilmelidir; 1. Kitap Bölümü Çalışması indir (*Word belgesi formatında ve yazım kurallarına uygun olarak oluşturulmalıdır.) 2. Yayın Bilgi Formu indir (*Her alanı mutlaka eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.) 3. İntihal Raporu (*“Turnitin”, “Ithenticate”, programlarında kaynakça hariç en fazla % 20 ve altı benzerlik olmalıdır. Tezlerden üretilmiş çalışmalarda intihal raporu aranmaz ancak çalışmanın ilk sayfasında dipnot olarak danışman dahil tezin künye bilgileri sunulmalıdır.) 4. Sözleşme Formu (*Çıktı alınıp, bilgiler doldurulmalı, ıslak imza ile taranıp JPEG, PNG veya PDF formatlarında yüklenmelidir. Bölümünüz kabul olduğunda tarafınıza gönderilecektir) 5. Ödeme Dekontu (*Ödeme tarihi ve yazar ismi mutlaka belirtilmelidir.) Ödeme Eser gönderimi sırasında değerlendirme sonucu kabul veya ret şartına bağlı olmaksızın 1800 TL olarak ücret alınır. Ödemeye dahil olan hizmetler; Dizgi, revize, grafik, mizanpaj, basım-dağıtım ve tanıtım süreçlerini kapsar. Yayına kabul edilmeyen bölümlerin ücreti basım süreci tamamlandıktan sonra iade edilir. TÜRK LİRASI HESABI HAVALE BİLGİLERİ GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ IBAN NO: TR870006200048300006283310 BANKA: GARANTİ BANKASI

 • Gönderime Açık: International Current Engineering Sciences Scenario Significance

  International Current Engineering Sciences Scenario Significance: Aquaculture, Agriculture, and Forestry Engineering KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI Kitabın Adı: International Current Engineering Sciences Scenario Significance: Aquaculture, Agriculture, and Forestry Engineering Editör: Dr. Nurdan FİLİK Yayınevi: Global Academy Yayınevi (Akademik yükselme, Doçentlik başvuru ve akademik teşvik kriterlerine uygundur) Kitaba ve her bölüme doi numarası atanacak olup EBSCO indeksine gönderilecektir. Kitap e-kitap şeklinde yayınlanacak olup her bölüm erişime açık olacaktır. Son Gönderim Tarih: 01 Aralık 2023 Yayın Tarihi: 29 Aralık 2023 Call for Book Chapter International Current Engineering Sciences Scenario Significance: Aquaculture, Agriculture, and Forestry Engineering Editor: Dr. Nurdan FİLİK Book: International Current Engineering Sciences Scenario Significance: Aquaculture, Agriculture, and Forestry Engineering Publisher: Global Academy Publishing House The book and each chapter will be assigned a doi number and will be sent to the EBSCO index. The book will be published in e-book format and each chapter will be accessible. Submission deadline: December 01, 2023 Publication date: December 29, 2023 Çalışmaların Gönderimi Çalışmalar “globalyayinlari@gmail.com” adresine “tek ve aynı e-mail” içerisinde aşağıda belirtilen 4 dosya halinde gönderilmelidir; 1. Kitap Bölümü Çalışması indir (*Word belgesi formatında ve yazım kurallarına uygun olarak oluşturulmalıdır.) 2. Yayın Bilgi Formu indir (*Her alanı mutlaka eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.) 3. İntihal Raporu (*“Turnitin”, “Ithenticate”, programlarında kaynakça hariç en fazla % 20 ve altı benzerlik olmalıdır. Tezlerden üretilmiş çalışmalarda intihal raporu aranmaz ancak çalışmanın ilk sayfasında dipnot olarak danışman dahil tezin künye bilgileri sunulmalıdır.) 4. Sözleşme Formu (*Çıktı alınıp, bilgiler doldurulmalı, ıslak imza ile taranıp JPEG, PNG veya PDF formatlarında yüklenmelidir. Bölümünüz kabul olduğunda tarafınıza gönderilecektir) 5. Ödeme Dekontu (*Ödeme tarihi ve yazar ismi mutlaka belirtilmelidir.) Ödeme Eser gönderimi sırasında değerlendirme sonucu kabul veya ret şartına bağlı olmaksızın 1600 TL olarak ücret alınır. Ödemeye dahil olan hizmetler; Dizgi, revize, grafik, mizanpaj, basım-dağıtım ve tanıtım süreçlerini kapsar. Yayına kabul edilmeyen bölümlerin ücreti basım süreci tamamlandıktan sonra iade edilir. TÜRK LİRASI HESABI HAVALE BİLGİLERİ GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ IBAN NO: TR870006200048300006283310 BANKA: GARANTİ BANKASI DOLAR HESABI HAVALE BİLGİLERİ HESAP ADI: GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ IBAN NO: TR 35 0006 2000 4830 0009 0666 91 HESAP NUMARASI: 483/ 9066691 SWIFT KODU (BIC KODU) TGBATRIS BANKA: GARANTİ BANKASI

 • Gönderime Açık:International Researches Mass Media,Digital Media, and Interpersonal Communication-I-

  KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI Kitabın Adı: International Researches Mass Media, Digital Media, and Interpersonal Communication-I- Editör: Prof. Dr. Andrea PABON Yayınevi: Global Academy Yayınevi (Akademik yükselme, Doçentlik başvuru ve akademik teşvik kriterlerine uygundur) Kitaba ve her bölüme doi numarası atanacak olup EBSCO indeksine gönderilecektir. Kitap e-kitap şeklinde yayınlanacak olup her bölüm erişime açık olacaktır. Son Gönderim Tarih: 20 Kasım 2023 Yayın Tarihi: 31 Aralık 2023 Call for Book Chapter International ResearchesMass Media, Digital Media, and Interpersonal Communication-I- Editor: Prof. Dr. Andrea PABON Book: International Researches Mass Media, Digital Media, and Interpersonal Communication-I- Publisher: Global Academy Publishing House The book and each chapter will be assigned a doi number and will be sent to the EBSCO index. The book will be published in e-book format and each chapter will be accessible. Submission deadline: November 20, 2023 Publication date: December 31, 2023 Çalışmaların Gönderimi Çalışmalar “globalyayinlari@gmail.com” adresine “tek ve aynı e-mail” içerisinde aşağıda belirtilen 4 dosya halinde gönderilmelidir; 1. Kitap Bölümü Çalışması indir (*Word belgesi formatında ve yazım kurallarına uygun olarak oluşturulmalıdır.) 2. Yayın Bilgi Formu indir (*Her alanı mutlaka eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.) 3. İntihal Raporu (*“Turnitin”, “Ithenticate”, programlarında kaynakça hariç en fazla % 20 ve altı benzerlik olmalıdır. Tezlerden üretilmiş çalışmalarda intihal raporu aranmaz ancak çalışmanın ilk sayfasında dipnot olarak danışman dahil tezin künye bilgileri sunulmalıdır.) 4. Sözleşme Formu (*Çıktı alınıp, bilgiler doldurulmalı, ıslak imza ile taranıp JPEG, PNG veya PDF formatlarında yüklenmelidir. Bölümünüz kabul olduğunda tarafınıza gönderilecektir) 5. Ödeme Dekontu (*Ödeme tarihi ve yazar ismi mutlaka belirtilmelidir.) Ödeme Eser gönderimi sırasında değerlendirme sonucu kabul veya ret şartına bağlı olmaksızın 1600 TL olarak ücret alınır. Ödemeye dahil olan hizmetler; Dizgi, revize, grafik, mizanpaj, basım-dağıtım ve tanıtım süreçlerini kapsar. Yayına kabul edilmeyen bölümlerin ücreti basım süreci tamamlandıktan sonra iade edilir. TÜRK LİRASI HESABI HAVALE BİLGİLERİ GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ IBAN NO: TR870006200048300006283310 BANKA: GARANTİ BANKASI DOLAR HESABI HAVALE BİLGİLERİ HESAP ADI: GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ IBAN NO: TR 35 0006 2000 4830 0009 0666 91 HESAP NUMARASI: 483/ 9066691 SWIFT KODU (BIC KODU) TGBATRIS BANKA: GARANTİ BANKASI

 • Gönderime Açık: International Studies in Forensic Science

  KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI Kitabın Adı: International Studies in Forensic Science Editör: Doç. Dr. Rumeysa AKGUN Yayınevi: Global Academy Yayınevi (Akademik yükselme, Doçentlik başvuru ve akademik teşvik kriterlerine uygundur) Kitaba ve her bölüme doi numarası atanacak olup EBSCO indeksine gönderilecektir. Kitap e-kitap şeklinde yayınlanacak olup her bölüm erişime açık olacaktır. Son Gönderim Tarih: 15 Kasım 2023 Yayın Tarihi: 15 Aralık 2023 Call for Book Chapter International Studies in Forensic Science Editor: Assoc. Prof. Rumeysa AKGUN Book: International Studies in Forensic Science Publisher: Global Academy Publishing House The book and each chapter will be assigned a doi number and will be sent to the EBSCO index. The book will be published in e-book format and each chapter will be accessible. Submission deadline: November 15, 2023 Publication date: December 15, 2023 Çalışmaların Gönderimi Çalışmalar “globalyayinlari@gmail.com” adresine “tek ve aynı e-mail” içerisinde aşağıda belirtilen 4 dosya halinde gönderilmelidir; 1. Kitap Bölümü Çalışması indir (*Word belgesi formatında ve yazım kurallarına uygun olarak oluşturulmalıdır.) 2. Yayın Bilgi Formu indir (*Her alanı mutlaka eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.) 3. İntihal Raporu (*“Turnitin”, “Ithenticate” programlarında kaynakça hariç en fazla % 20 ve altı benzerlik olmalıdır. Tezlerden üretilmiş çalışmalarda intihal raporu aranmaz ancak çalışmanın ilk sayfasında dipnot olarak danışman dahil tezin künye bilgileri sunulmalıdır.) 4. Sözleşme Formu (*Çıktı alınıp, bilgiler doldurulmalı, ıslak imza ile taranıp JPEG, PNG veya PDF formatlarında yüklenmelidir. Bölümünüz kabul olduğunda tarafınıza gönderilecektir) 5. Ödeme Dekontu (*Ödeme tarihi ve yazar ismi mutlaka belirtilmelidir.) Ödeme Eser gönderimi sırasında değerlendirme sonucu kabul veya ret şartına bağlı olmaksızın 1600 TL olarak ücret alınır. Ödemeye dahil olan hizmetler; Dizgi, revize, grafik, mizanpaj, basım-dağıtım ve tanıtım süreçlerini kapsar. Yayına kabul edilmeyen bölümlerin ücreti basım süreci tamamlandıktan sonra iade edilir. TÜRK LİRASI HESABI HAVALE BİLGİLERİ GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ IBAN NO: TR870006200048300006283310 BANKA: GARANTİ BANKASI DOLAR HESABI HAVALE BİLGİLERİ HESAP ADI: GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ IBAN NO: TR 35 0006 2000 4830 0009 0666 91 HESAP NUMARASI: 483/ 9066691 SWIFT KODU (BIC KODU) TGBATRIS BANKA: GARANTİ BANKASI

 • Gönderime Açık: Academic Research & Reviews in Social,Human and Administrative Sciences-III-

  Editör: Prof. Dr. Beatriz Lucia Salvador Bizotto KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI Kitabın Adı: Academic Research & Reviews in Social,Human and Administrative Sciences-III- Editör: Prof. Dr. Beatriz Lucia Salvador Bizotto Yayınevi: Global Academy Yayınevi (Akademik yükselme, Doçentlik başvuru ve akademik teşvik kriterlerine uygundur) Kitaba ve her bölüme doi numarası atanacak olup EBSCO indeksine gönderilecektir. Kitap e-book şekilde yayınlanacak olup her bölüm erişime açık olacaktır. Son Gönderim Tarih: 1 Kasım 2023 Yayın Tarihi: 01 Aralık 2023 Call for Book Chapter Academic Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences - III- Editor: Prof. Dr. Beatriz Lucia Salvador Bizotto Book: Academic Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences-III- Publisher: Global Academy Publishing House The book and each chapter will be assigned a doi number and will be sent to the EBSCO index. The book will be published e-book format and each chapter will be open access. Submission deadline: November 1, 2023 Publication date: December 1, 2023 Çalışmaların Gönderimi Çalışmalar “globalyayinlari@gmail.com” adresine “tek ve aynı e-mail” içerisinde aşağıda belirtilen 4 dosya halinde gönderilmelidir; 1. Kitap Bölümü Çalışması indir (*Word belgesi formatında ve yazım kurallarına uygun olarak oluşturulmalıdır.) 2. Yayın Bilgi Formu indir (*Her alanı mutlaka eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.) 3. İntihal Raporu (*“Turnitin”, “Ithenticate” programlarında kaynakça hariç en fazla % 20 ve altı benzerlik olmalıdır. Tezlerden üretilmiş çalışmalarda intihal raporu aranmaz ancak çalışmanın ilk sayfasında dipnot olarak danışman dahil tezin künye bilgileri sunulmalıdır.) 4. Sözleşme Formu (*Çıktı alınıp, bilgiler doldurulmalı, ıslak imza ile taranıp JPEG, PNG veya PDF formatlarında yüklenmelidir. Bölümünüz kabul olduğunda tarafınıza gönderilecektir) 5. Ödeme Dekontu (*Ödeme tarihi ve yazar ismi mutlaka belirtilmelidir.) ​ Ödeme Eser gönderimi sırasında değerlendirme sonucu kabul veya ret şartına bağlı olmaksızın 1800 TL olarak ücret alınır. Ödemeye dahil olan hizmetler; Dizgi, revize, grafik, mizanpaj, basım-dağıtım ve tanıtım süreçlerini kapsar. Yayına kabul edilmeyen bölümlerin ücreti basım süreci tamamlandıktan sonra iade edilir. TÜRK LİRASI HESABI HAVALE BİLGİLERİ GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ IBAN NO: TR870006200048300006283310 BANKA: GARANTİ BANKASI DOLAR HESABI HAVALE BİLGİLERİ HESAP ADI: GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ IBAN NO: TR 35 0006 2000 4830 0009 0666 91 HESAP NUMARASI: 483/ 9066691 SWIFT KODU (BIC KODU) TGBATRIS BANKA: GARANTİ BANKASI

 • Yayınlandı: International Academic Research & Reviews in Educational Sciences-II-

  Book: International Academic Research & Reviews in Educational Sciences-II- Editor: Prof. Dr. Ramón Antonio Hernández Chirinos de Jesus ISBN : 978-625-8284-74-4 Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cite this book APA Chirinos de Jesus, R. A. H. (2023). International Academic Research & Reviews in Educational Sciences-II- Ankara, Türkiye: Global Academy Publishing House. https://dx.doi.org/10.59740/academy.28 Foreword: Prof. Dr. Francisco das Chagas Silva de JESUS HERNÁNDEZ Published by : Global Academy Publishing House Cover & Design : Global Academy Publishing House ISBN Number : 978-625-8284-74-4 Publishing Date : July 28, 2023 Certificate No : 64419 Adress : Konutkent 2955. St. Oyak 1 Number: 8/6 Cankaya / Ankara / TURKIYE e-mail : globalyayinlari@gmail.com https://www.globalacademy.com.tr/ Place of Publication : Zeynes Advertising Printing Publishing Import Export Industry and Trade Joint Stock Company Adress : Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 2907. St. Engürü Villas No: 40 Çayyolu / Çankaya / Ankara / TURKIYE Certificate No : 44380 About this book Perface This book consists of seven chapters. In the first chapter, the measurement invariance of the Test Anxiety scale in the PISA 2015 cycle was examined by gender with 53 different country data. It was concluded that 50 countries achieved strict invariance and 3 countries achieved scalar invariance. These results show that the test anxiety scale consisting of five items provides measurement invariance according to gender in different languages and cultures, and therefore can be used with confidence. In the second chapter, In the studies conducted in Turkey, depression, anxiety, CAD, somatization, hostility (anger and aggression) and psychoticism symptoms were investigated; Research on symptoms such as OCD, FA and PD has been found to be very limited. For this reason, more research on the effect of art therapy on mental symptoms in adolescents such as OCD, FA, PD is recommended in Turkey. Although there has been increasing interest in art therapy in Turkey in recent years, studies in this field remain limited. Studies on the effect of art therapy on the mental symptom levels of adolescents in Turkey are insufficient. It is thought that this review study will provide facilitating findings for mental health professionals in examining the effect of art therapy on the mental symptoms of adolescents. In the third chapter, critically examines the theme of female individuation as portrayed in Virginia Woolf’s novel To the Lighthouse and Sylvia Plath’s The Bell Jar. Using a careful analysis of these literary works, this chapter argues that Woolf and Plath use their female characters to address the daunting challenges women face in their search for a separate identity within a patriarchal society. Both Mrs. Ramsay in To the Lighthouse and Esther Greenwood in The Bell Jar struggle with the arduous task of self-definition amid societal expectations deeply rooted in traditional gender roles. By closely examining these characters’ paths to self-assertion, this chapter illuminates the complicated and multi-layered process of female individuation within a patriarchal framework. The deliberate selection of two works for this study has provided valuable insight into the issue of gender stereotypes and their impact on characters. Esther Greenwood in The Bell Jar demonstrates a deep awareness of the societal expectations and gender stereotypes imposed upon her. Her persistent efforts to challenge these norms are met with repeated setbacks that resemble the experience of hitting a metaphorical glass ceiling. In the fourth chapter, the authors attempt to analyze the strategy by using the Theory of Regime Effectiveness and the Concept of Humanitarian Strategy which specifically focuses on two dimensions. This research uses a qualitative approach and focuses on descriptive research. The research is also focused on 2019-2020 as the year of implementation of the Women's Protection and Empowerment policy. The fifth chapter in the context of factors such as an aging population and an increasing retirement age, the study included findings that various policies and incentives should be implemented to encourage the participation of older workers in the labor force. It also details how to provide continuing education and skills development opportunities, keep an ageing workforce in employment and be competitive. In the sixth chapter it is emphasized that sharing is an issue that parents should be aware of. When sharing content about children, the importance of protecting their privacy and safety is explained. In the seventh chapter, Research on "Material Design and the Use of Material in Social Studies History Teaching" is included. It has been explained that grounding research on learning and teaching processes with a theory will provide great benefits in teaching by improving the scientific aspect of that work. It has been mentioned that the subjects of the history of social studies consist mostly of verbal information and that the strengthening of memory is useful in the teaching of the history of social studies. This book has been prepared for academics, researchers, doctoral students and policy makers working in the field of education. Foreword International Academic Research & Reviews in Educational Sciences is a thought-provoking book that provides valuable insights into contemporary issues facing education academics, researchers, doctoral students, and teachers and policymakers. The book focuses on the following topics: Gender Differences and Measurement Invariance in Test Anxiety Across the World: Evidence from Pisa 2015, The Effect of Art Therapy on the Menthal Symptom Levels of Adolescents, Female Individualization in Virginia Woolf’s to the Lighthouse and Sylvia Plath’s the Bell Jar: Exploring Identity in Patriarchal Society, International Rescue Committee's Humanitarian Strategy through Women Protection and Empowerment in Yemen Conflict 2019 – 2020, the Relationship Between Vocational High School Education and Labor Market Outcomes, Sharentıng as a New Parental Behavior, Material Design and Social Studies Use of Material in History Teaching. The authors of this book present a wealth of literature and research that will contribute to an understanding of the role of decision-makers and international organizations in the field of education in promoting growth and development. The book is an excellent resource for anyone interested in learning about the most recent trends and emerging issues in the educational sciences. This book is a must have for anyone interested in the research and insights in the educational sciences. Francisco das Chagas Silva de JESUS HERNÁNDEZ Prof. Dr., Instituto de Enseñanza Superior Multiple, Porto/ Brazil CHAPTER 1 GENDER DIFFERENCES AND MEASUREMENT INVARIANCE IN TEST ANXIETY ACROSS THE WORLD: EVIDENCE FROM PISA 2015 Dr. Mahmut Sami YIGITER Erdem BODUROGLU CHAPTER 2 THE EFFECT OF ART THERAPY ON THE MENTHAL SYMPTOM LEVELS OF ADOLESCENTS Elif OZTOP CHAPTER 3 FEMALE INDIVIDUALIZATION IN VIRGINIA WOOLF’S TO THE LIGHTHOUSE AND SYLVIA PLATH’S THE BELL JAR: EXPLORING IDENTITY IN PATRIARCHAL SOCIETY Gökçen KARA CHAPTER 4 INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE'S HUMANITARIAN STRATEGY THROUGH WOMEN PROTECTION AND EMPOWERMENT IN YEMEN CONFLICT 2019 – 2020 Novriest Umbu WALANGARA NAU Joan Anindya WARDHANI Nathania Yunita DHARMA CHAPTER 5 THE RELATIONSHIP BETWEEN VOCATIONAL HIGH SCHOOL EDUCATION AND LABOR MARKET OUTCOMES Gül GUMUS CHAPTER 6 SHARENTING AS A NEW PARENTAL BEHAVIOR Aysun BEKDAS CHAPTER 7 MATERIAL DESIGN AND SOCIAL STUDIES USE OF MATERIAL IN HISTORY TEACHING Dr. Hasan BOZKAYA

 • Yayınlandı- Academic Research & Reviews in Social,Human and Administrative Sciences-II-

  Academic Research & Reviews in Social,Human and Administrative Sciences-II- Editör: Dr. Maria Emilia Camargo ISBN: '978-625-8284-73-7' Yayın Tarihi: 28 Haziran 2023 Cite this book APA Camargo, M. E. (2023). Academic Research & Reviews in Social,Human and Administrative Sciences-II-. Ankara, Türkiye: Global Academy Publishing House. https://dx.doi.org/10.59740/academy.18 Foreword: Prof. Dr. Beatriz Lucia Salvador Bizotto Published by : Global Academy Publishing House Cover & Design : Global Academy Publishing House ISBN Number : 978-625-8284-73-7 Publishing Date : June 28, 2023 Certificate No : 64419 Adress : Konutkent 2955. St. Oyak 1 Number: 8/6 Cankaya / Ankara / TURKIYE e-mail : globalyayinlari@gmail.com https://www.globalacademy.com.tr/ Place of Publication : Zeynes Advertising Printing Publishing Import Export Industry and Trade Joint Stock Company Adress : Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 2907. St. Engürü Villas No: 40 Çayyolu / Çankaya / Ankara / TURKIYE Certificate No : 44380 About this book Perface This book consists of nine chapters. In the first chapter aims to analyze the influence of the prospect theory and the framing effect, as well as its relationship with generations X, Y and Z, on the attitude of college students regarding investment decision making. In the second chapter of the book, the concept of metaphor is examined; The basic functions, classification, application areas and educational use of metaphors are mentioned. In addition, the concept of student and student metaphors are also examined. In the third chapter, the Pygmalion effect of instructional leadership behaviors of school administrators on students is discussed. Again, in this chapter, before explaining the development of the concept of instructional leadership, definitions, approaches, dimensions of instructional leadership and its reflections in educational organizations, the relationship between the concept and management and leadership, what is the Pygmalion effect, other concepts that may be similar and related to the Pygmalion effect, and the reflections in education are discussed and the relationship between instructional leadership and the Pygmalion effect The relationship is discussed. In the fourth part of the book, "Assumptions, Tests and Comparative Criteria in Qualitative Preference Models" are examined. In the fifth chapter, there is research in the context of "Society's Welfare or Party's Welfare (Analysis of Government Policy Assistance in Indonesia)". In the sixth chapter, there is research in the context of Eastern Direction of External Europeanization: Conceptual Foundations and Stages of Development In the seventh chapter focused on the theory of corporate governance in the private sector, collecting these experiences, where the various governments promulgated regulations on corporate governance for their companies, private or public, where the emphasis will be on the application of the concepts of corporate governance of private companies, in addition to the OECD guidelines, what is remarkable about these standards is adding the relevant transparency and anti-corruption tools, so that these instructions do not remain a decalogue of good intentions to be applied. In the eighth chapter sought to conceptualise the broad concepts of external business environment and MSMEs performance, through a review of extant literature. The study extensively discussed the concepts of micro, small and medium enterprise as well as business environment. This includes: economic, political, socio-cultural and technological, among others. The study concentrated on a thorough evaluation of the body of existing research on the topic. This was done to make the major ideas clearer and to suggest some potential future study topics. The results of the existing literature showed a variety of findings and conclusions. Studies on the effect of the external business environment on the performance of MSMEs in Sub-Saharan Africa have used a variety of factors. In the ninth chapter (last chapter), researches are included in the context of "Analyzing Teachers' Views Regarding School Administrators' Social Justice Leadership Implementations". This book has been prepared for academics, researchers, doctoral students and policy makers working in the field of social, human and administrative sciences. Foreword Academic Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences-II- is a thought-provoking book that provides valuable insights into contemporary issues facing social, human and administrative sciences academics, researchers, doctoral students, and teachers and policymakers. The main themes of the book are: “Prospect Theory and the Analysis of the Framing Effect in the Investment Decision-Making Process and its Relationship with Generations X, Y And Z: Exploratory Study with College Students”, “Student Metaphors”, “Pygmalion Effect of School Principals' Instructional Leadership Behaviors on Students”, “Assumptions, Tests and Comparative Criteria in Qualitative Preference Models”, “Society’s Welfare or Party’s Welfare (Analysis Of Government Policy Assistance in Indonesia)”, “Eastern Direction of External Europeanization: Conceptual Foundations and Stages of Development”, “Transparency and Anti -Corruption Tools for Corporate Governments”, “External Business Environment and Small Business Performance in Sub-Saharan Africa: A Conceptual Review”, “Analyzing Teachers’ Views Regarding School Administrators’ Social Justice Leadership Implementations”. The authors of this book present a wealth of literature and research that will contribute to an understanding of the role of decision-makers and international organizations in the field of this area in promoting growth and development. The book is an excellent resource for anyone interested in learning about the most recent trends and emerging issues in the academic research & reviews in social, human and administrative sciences. Prof. Dr. Beatriz Lucia Salvador Bizotto Centro Universitário Unifacvest/ Brazil CHAPTER 1 PROSPECT THEORY AND THE ANALYSIS OF THE FRAMING EFFECT IN THE INVESTMENT DECISIONMAKING PROCESS AND ITS RELATIONSHIP WITH GENERATIONS X, Y AND Z: EXPLORATORY STUDY WITH COLLEGE STUDENTS Juliane Flores PEDRUSSI Diego Luís BERTOLLO Maria Emilia CAMARGO Aprigio Teles Mascarenhas NETO Walter Priesnitz FILHO Angela Isabel dos Santos DULLIUS CHAPTER 2 STUDENT METAPHORS Aysun BAY DÖNERTAŞ CHAPTER 3 PYGMALION EFFECT OF SCHOOL PRINCIPALS' INSTRUCTIONAL LEADERSHIP BEHAVIORS ON STUDENTS Aysun BAY DÖNERTAŞ Ali BALCI CHAPTER 4 ASSUMPTIONS, TESTS AND COMPARATIVE CRITERIA IN QUALITATIVE PREFERENCE MODELS Öznur İŞÇİ GÜNERİ Burcu DURMUŞ Aynur İNCEKIRIK CHAPTER 5 SOCIETY’S WELFARE OR PARTY’S WELFARE (ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICY ASSISTANCE IN INDONESIA) Alvianto Wahyudi UTOMO Rizki Amalia YANUARTHA Tunjung WIJANARKA CHAPTER 6 EASTERN DIRECTION OF EXTERNAL EUROPEANIZATION: CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND STAGES OF DEVELOPMENT Olga IPATOVA CHAPTER 7 TRANSPARENCY AND ANTI -CORRUPTION TOOLS FOR CORPORATE GOVERNMENTS Vicente Humberto MONTEVERDE CHAPTER 8 EXTERNAL BUSINESS ENVIRONMENT AND SMALL BUSINESS PERFORMANCE IN SUB-SAHARAN AFRICA: A CONCEPTUAL REVIEW Benneth Uchenna EZE Paul OLOJEDE Osaro Blessing OIGIANGBE CHAPTER 9 ANALYZING TEACHERS’ VIEWS REGARDING SCHOOL ADMINISTRATORS’ SOCIAL JUSTICE LEADERSHIP IMPLEMENTATIONS Osman Ferda BEYTEKİN Şükrü GÜLER

bottom of page