top of page
LİSE ve ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GÜZEL KONUŞMA ve ADABI MUAŞERET EĞİTİMİ

Sözlü ve sözsüz iletişim, toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Söz söyleme sanatının güzel bir Türkçe ile anlaşılır biçimde dile getirilmesi yeteneği ise küçük yaşlarda başlayan bir eğitimle geliştirilmelidir.

Erken yaşlarda konuşma yeteneğinin geliştirilmesi, bireysel ve toplumsal ilişkilerimizde, iş ve eğitim hayatımızda başarılı olmamıza katkı sunacaktır. Öğrencilerin kendilerini her ortamda doğru, etkili, güzel ifade edebilmeleri ve ileriye dönük yaşamlarında da ihtiyaç duyacakları “doğru iletişimin” temellerini atma noktasında diksiyon, hitabet ve iletişim dersi son derece önemlidir.

Bütün bu düşünceler ışığında, öğrencilere duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını; doğru, güzel, etkili bir biçimde ve topluluk karşısında sunabilme becerisi kazandırmak zorunlu hale gelmelidir.

Peki, biz okul çağındaki çocuklara bahse konu olan eğitimleri verirken neler yapıyoruz?

Öncelikle, uygulama ağırlıklı olmasına özen gösteriyoruz.
Öğrencinin, kendine güven duygusunun gelişmesine katkı sunuyoruz.
Dilin; bayrak gibi, vatan gibi, din gibi kutsal olduğunun bilinciyle önemsenmesi gerektiği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.
Dersi dikkat çekici ve zevkli hale getirmek için etkileşimli gerçekleştiriyoruz.
Öğrenciyi merkez alan eğitimimizde yönetici, öğretmen, aile ile de iş birliği geliştiriyoruz.

Sosyal ve profesyonel hayatta kişinin kendini doğru, güzel ve etkili ifade etmesini; her şeyden önemlisi ana dilini doğru kullanmasını önemsiyoruz. “Ağaç yaşken eğilir.” düşüncesinden yola çıkarak, temel iletişim eğitimlerimize adabı muaşeret uygulamalarını da katarak ortaokul ve lise öğrencileriyle buluşuyoruz.

Başvuru İçin Tıklayın. Sizinle İletişime Geçelim.
bottom of page