top of page

Kitaplarımızı üniversite kütüphanelerine gönderirken MARC Veri Kaydı ile göndermekte ve Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanmaktayız.

 

Yayınevimizce yayınlanmasını istediğiniz kitaplarda editör olmak için; kitap önerinizi, ad-soyad-unvan ve kurumunuzu globalyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. Kitap bölümü çağrısı için araştırmacılarımızı davet edebiliriz.
 

Kitabın editörü ile ayrı, yazarlar ile ayrı sözleşme imzalanmaktadır.

Hakem Değerlendirme Süreci 

Her bölüm hakem kurulumuzca değerlendirilmektedir. Tarafımıza gönderilen bölümün daha önce herhangi bir dergide/kongrede/kitapta yayınlanmamış olması ve tarafımıza gönderildiğinde başka bir platformda yayın değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.

Bir kitabın Editör(ler)i, bir gönderinin kitap kapsamına, yazım kurallarına uygunluğunu doğrulamak için ilk incelemeden sorumlu olan tek kişidir. Editörleri, bölümlere 2 kör hakem atar ve aynı şekilde tüm değerlendirmeler, hakemler tarafından editöre gönderilmektedir. İnceleme süreci genellikle 2 ila 3 hafta arasında sürebilir. İnceleme için bir bölümü aldıktan sonra, hakemlerden her bir bölümü dikkatli bir şekilde okumaları ve yazar(lar)a yapıcı geri bildirim ve dürüst bir değerlendirme sağlayarak daha titiz bir araştırma çalışması oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini ilgili alıntılarla desteklemeleri istenir. Bir hakem bölümü yayınlanabilir bulmazsa, yine de bölümün neden kabul edilemez olduğuna dair kapsamlı yorumlar ve gelecekteki gönderimler için yapıcı yönergeler sağlamalıdır. Yazar(lar)a herhangi bir geri bildirimde bulunmadan taslağı "reddetme" kararı, onların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaz. 

Çift-Kör Akran Değerlendirmesi

Hakemlerden bir bölümü aşağıda yer alan maddeler bağlamında değerlendirmeleri istenir:
Katkının özgünlüğü ve önemi. Bölüm, kitabın  misyonu ile uyumlu mu?
Araştırma topluluğu ve/veya uygulayıcılar için ne kadar yararlı?
Uluslararası alaka düzeyi nedir?
Mevcut literatürün kapsamı yeterli midir?
Metodoloji, araştırma yöntemleri ve prosedürlerinin ayrıntılı bir açıklamasını içeriyor mu?
Bölüm, ele alınan konuları açıkça belirtiyor mu?

Tüm incelemeler alındıktan sonra, Editör(ler) bu incelemeleri gelen hakem raporları bağlamında bölümün kabul edilip edilmediğini, revizyon gerektirip gerektirmediğini veya reddedildiğini belirleyecektir.

Hangi hakemin hangi bölümü değerlendirdiğine dair hakemlerin isimleri yayınevi tarafından gizli tutulmakta ve raporlar kayıt altına alınarak 5 (beş) sene saklanmaktadır.

Yazım Kuralları

Çalışmaların yazım düzeni A4 (210x297 mm) sayfa boyutunda, 12 punto, tek satır aralığı, "Times New Roman" yazı karakteri, "üst-alt-sağ-sol 2 cm" sayfa boşluğunda oluşturulmalıdır. Çalışma en az 10, en fazla 20 sayfayı (kaynakça dahil) geçmemeli, kaynak gösterme, kaynakça, dipnot, şekil, grafik şablonlarında APA 6 stili benimsenmeli, "özet yazılmamalıdır". Yazar isim/leri, unvan/lar, kurum/lar ve ORCID ID çalışma ilk sayfasına dipnot olarak mutlaka eklenmelidir. Renkli grafik-tablo yer almamalıdır. Kitaplar siyah-beyaz olarak basılmaktadır.

 
Çalışmaların Gönderimi

 Çalışmalar globalyayinlari@gmail.com adresine “tek ve aynı e-mail” içerisinde aşağıda belirtilen 4 dosya halinde gönderilmelidir;

 

1.       Kitap Bölümü Çalışması indir

(*Word belgesi formatında ve yazım kurallarına uygun olarak oluşturulmalıdır.)

 

2.       Yayın Bilgi Formu  indir

(*Her alanı mutlaka eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.)

 

3.       İntihal Raporu

(*“Turnitin”, “Ithenticate”, “intihal.net” programlarında kaynakça hariç en fazla % 20 ve altı benzerlik olmalıdır. Tezlerden üretilmiş çalışmalarda intihal raporu aranmaz ancak çalışmanın ilk sayfasında dipnot olarak danışman dahil tezin künye bilgileri sunulmalıdır.)

 

4.       Sözleşme Formu

(*Çıktı alınıp, bilgiler doldurulmalı, ıslak imza ile taranıp JPEG, PNG veya PDF formatlarında yüklenmelidir. Bölümünüz kabul olduğunda tarafınıza gönderilecektir)

 

5.       Ödeme Dekontu

(*Ödeme tarihi ve yazar ismi mutlaka belirtilmelidir.)

Ödeme

Eser gönderimi sırasında değerlendirme sonucu kabul veya ret şartına bağlı olmaksızın 1300 TL olarak ücret alınır. Ödemeye dahil olan hizmetler; Dizgi, revize, grafik, mizanpaj, basım-dağıtım ve tanıtım süreçlerini kapsar. Yayına kabul edilmeyen bölümlerin ücreti basım süreci tamamlandıktan sonra iade edilir. 

 

TÜRK LİRASI HESABI HAVALE BİLGİLERİ    

GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

IBAN NO: TR870006200048300006283310

BANKA: GARANTİ BANKASI

 

DOLAR HESABI HAVALE BİLGİLERİ                                                                                                        HESAP ADI: GLOBAL ACADEMY YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

IBAN NO: TR 35 0006 2000 4830 0009 0666 91                   

HESAP NUMARASI: 483/ 9066691                                                                                                              SWIFT KODU (BIC KODU)  TGBATRIS

BANKA: GARANTİ BANKASI 

bottom of page