top of page

Nicomedialı İnovist İmparator DIOCLETIAN

Dr. Asiye YÜKSELSayfa Sayısı: 102

Yayın Tarihi: 25.09.2023

Yayınevi: Global Academy

ISBN Numarası: 978-625-8284-81-2

Özet

Tam adı “Gaius Aurelius Valerius Diocletianus” olan Diocletian, MS 284 ile 305 yılları arasında hüküm süren ve aslen İliryalı bir Roma imparatorudur. Önemli reformları ile siyasi ve ekonomik kargaşa döneminde İmparatorluğu istikrara kavuşturma girişimleriyle tanınır. Diocletian'ın 284'te tahta çıkması modern bilim adamları tarafından yeni bir tarihsel dönemin; Geç Antik Çağın başlangıcını işaretlemek için kullanılır. Diocletian, Antik Roma tarihinde asır değiştiren ve inovist bir imparatordur. Nicomedia ise; orada saray, hipodrom, darphane ve cephanelik inşa eden Diocletian'ın en sevdiği ikametgâhıdır. Bu kitabın amacı Diocletian'ın hayatı ve kariyerinin, yaşadığı olaylar ve özellikle imparatorluk siyasetinin doğası ve seyrinden yönetsel yetenekleri ile bize neler söyleyebileceğini akademik çerçevede keşfetmektir. Ancak günümüz şartlarında detaylı bir biyografinin inşası için koşullar ve arşiv yeterli değildir. Büyük iddialar için ise hiç değildir. Buradaki odak noktamız; “yönetim ve inovasyon” sevdamızdan yola çıkarak tarihi perspektifte Diocletian’da bu kavramları aramaktır. Ayrıca Diocletian’ın Nicomedia’sında dolaşarak yönetsel reformlarını O’nu tanıtarak ortaya koymak, yönetim ve inovasyon yoluyla ilklerini incelemektir.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page