top of page

YARATICI DRAMA NEDİR?

 

Yaratıcı Dramanın Türkiye’deki öncülerinden olan Prof. Dr. İnci San;  bir kelimenin, davranışın, cümlenin, fikrin, deneyimin ya da olayın Tiyatro teknikleri ve oyunsu süreçlerden yararlanılarak anlamlandırılması, canlandırılması (San,1996:19). şeklinde tanımlamaktadır. Bu bağlamda her düşünce ya da olayların oyunsu süreçler ile anlamlandırılabilir bir hale getirilmesi için hazırlık, doğaçlama ve sunum aşamasının tamamı “Yaratıcı Drama”yı ortaya koyan bütündür. Bu bütünlük içerisinde yer alan teknikler, zihinsel ve yeteneksel becerilerin en üst düzeyde kullanılması bu bireylerde kendini keşfetme sürecine sokar. Kendini keşfetmeye başlayan insanların sınırı kestirilemez güzelliktedir.
 

YARATICI DRAMA EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

-Eğiticilik görevinde bulunanlar,
-Yöneticilik görevinde bulunanlar,
-Sunum yapma becerisini geliştirmek isteyenler,
-Toplum içerisinde kendini ifade etme becerilerini geliştirmek isteyenler,
-İnsan ilişkilerini yönlendirmek isteyenler
-Özgüven becerisini üst seviyeye çıkarmak isteyenler,

Bir yaş sınırlaması yapılmadan, kendini zihniyle ve bedeniyle  ifade etmek isteyen herkes Yaratıcı Drama eğitimine katılabilir.
 

YARATICI DRAMANIN KAZANIMLARI NELERDİR?
 

Bireysel Kazanımlar
Kişilerarası İletişim Becerilerini Kazanma.
Kişinin Öz Farkındalığı Artırma.
Pratik ve Hızlı Zihinsel Düşünme Becerilerini Kazanma.
Pozitif Sosyal Değişim Kazanma.
Estetik düşünme Becerisi Kazanma.
Eleştirel düşünme Becerisi Kazanma.
Bedeni Kullanma Becerisini Kazanma.
Grup İle Hareket Becerisi Kazanma. İnsan İlişkiler Becerisi Kazanma.

Akademik Kazanımlar
Yöntem Olarak Drama Teknikleri Kazanma.
Disiplin Olarak Drama Becerileri Kazanma.
Drama Liderliği Yolunda Hareket Kazanma.
Eğitim Verebilme ve Öğretmenlik Becerisi Kazanma.
Tartışma ve Yorulama Becerisi Kazanma.


YARATICI DRAMA EĞİTİMİNDE DERS İÇERİKLERİ NELERDİR?
 

1- Yaratıcı Dramaya İlişkin Önemli Kavramlar
2- Yaratıcı Drama Nedir?
3- Yaratıcı Dramanın Temel Öğeleri (Bileşenleri) Nelerdir?
4- Katılımcıların Süreçlerde Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?
5- Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları ve Yararları
6- Yaratıcı Dramada Planlama ve Uygulama Nasıl Yapılır?
7- Isınma/Hazırlık Çalışmalarının Önemi
8- Isınma/Hazırlık Çalışması Nasıl Yapılır? Örnek Videolar ve Uygulamalar ile Anlatım.
9- Canlandırma Çalışması Nasıl Yapılır? 
10- Yaratıcı Dramada Kullanılan Teknikler ve Uygulanmış Teknikler
11- Yaratıcı Drama Atölyelerinde Kullanılabilecek Materyaller
12- Yaratıcı Drama Atölyelerinde Kuklanın Kullanımı
13- Yaratıcı Drama Atölyelerinde Masaldan Faydalanarak Yapılabilecek Çalışmalar
14- Yaratıcı Dramada Kullanılabilecek Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri

 

Başvuru İçin Tıklayın. Sizinle İletişime Geçelim.

bottom of page